Arthur Hoorn Racketcentre : inschrijven
       
Home LTC "De Zonneweide" Contact


L.T.C. "De ZONNEWEIDE" INSCHRIJFFORMULIER SENIOREN (vanaf 17 jaar): 2022

LET OP!!
Ondergetekende verklaart akkoord te gaan, dat alleen schriftelijk opgezegd kan
worden voor 1 december van het komende tennisseizoen.
Deze opzegging kan allen persoonlijk of aangetekend overhandigd worden.
Heeft u alles zo volledig mogelijk ingevuld, en niets over het hoofd gezien?